dia1 dia2 dia3

Sportdag weer een succes!

sportdag2017 114 20170519 1663816597Gisteren werd voor de 35ste keer de Schoolsportdag georganiseerd. Dit unieke sportevenement van Bunschoten-Spakenburg en Eemdijk werd weer een groot succes. Het was misschien wel aan de frisse kant, door de stevige wind, maar het bleef gelukkig droog! Wat werd het weer een fantastische dag. We willen iedereen die een steentje heeft bijdragen aan het slagen van deze dag hartelijk bedanken!! 
De voorzitter - Albert Jan Veldhuizen - heeft aangegeven dat hij zijn werkzaameden binnen het sportdagbestuur, waarin hij 11 jaar heeft gewerkt (waarvan 6 jaar als voorzitter) zal stopzetten. Wij willen hem hartelijk bedanken voor zijn inzet en vele uren die hij hieraan besteed heeft!

Bekijk hieronder de uitslagen van de sportdag.

Bestanden:
b_32_32_16777215_00_images_jdownloads_fileimages_zip.png

Uitslagen HEET

  • Aangemaakt: 2017-05-20
  • Versie::
  • Licentie:
  • Grootte: 464.27 KB
  • Download

Draaiboek 2017 te downloaden!

draaiboekHet draaiboek voor de Sportdag 2017 is nu digitaal te bekijken. In dit draaiboek vindt u informatie over het morgen- en middagprogramma. Zo zijn alle poule-indelingen en speelschema's te bekijken. Binnenkort krijgen alle coaches ook een programmaboekje op papier, via de school.
Hieronder kunt u het draaiboek al downloaden.

b_32_32_16777215_00_images_jdownloads_fileimages_zip.png

Draaiboek 2017 HEET

  • Aangemaakt: 2017-04-10
  • Versie::
  • Licentie:
  • Grootte: 2.32 MB
  • Download

Meerwaerde hoofdsponsor

Vrijdag 27 mei is het weer zover. De jaarlijkse schoolsportdag waaraan 11 scholen uit Bunschoten-Spakenburg deelnemen staat dan op de agenda.
Een fantastisch gebeuren waar het hele dorp, jong en oud, naar uitkijkt. Dit jaar wordt het grootschalige evenement gesponsord door Meerwaerde financieel adviseurs-makelaars onder de naam Schoolsportdag van Meerwaerde.

sportdagmeerwaerde

Wat bij afgelasting??

afgelastdefNatuurlijk hopen we het niet: regen bij de sportdag. Maar natuurlijk kan het wel gebeuren. Hieronder leest u de diverse scenario's.
Houd ook de twitterberichten (@schoolsportdag) in de gaten.

Afgelasting

* Indien de afgelasting reeds donderdag 28 mei bekend is, worden de scholen hiervan in kennis gesteld en deze geven het dan door aan de kinderen; op vrijdag 29 mei wordt er dan ’s morgens op school een alternatief programma gedraaid (iedere school vult dit ochtendprogramma zelf in). ’s Middags treedt er, indien mogelijk, eventueel een alternatief programma in werking dat in de diverse sporthallen plaatsvindt; hiervoor wordt dan een apart programma samengesteld.

* Indien de afgelasting bekend wordt na donderdag 28 mei 15.00 uur en voor vrijdagmorgen 29 mei 7.30 uur, dan worden de scholen hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.! Op vrijdag 29 mei wordt er dan zowel ’s morgens als ’s middags gedraaid/gespeeld zoals boven staat vermeld!

* Hoe wordt dit nu bekend bij de kinderen? Bij twijfel dienen de ouders zelf contact op te nemen met school; de school begint dan om 9.00 uur, zodat er voldoende speling is. Kinderen die desondanks al op 't sportpark aanwezig zijn, moeten dan naar school gaan. 

Wat te doen bij plotseling opkomend slecht weer in de morgenuren?

* Bij de eerste fikse regenbui wordt de zaak onmiddellijk stilgelegd; de kinderen dienen zich dan met hun groepsleid(st)er te begeven naar de hieronder vermelde verzamelplaats:

- Groep 3 en 4, verzamelen zich in eerste instantie op de tribune (- de groepsleid(st)er houdt zijn / haar groepje kinderen goed bij elkaar op de tribune - zoveel mogelijk inschikken); is de tribune echt vol, dan naar kantine van VV Eemdijk.
- Groep 5 en 6 verzamelen in de kantine en de kleedkamers van Eemdijk. De groepsleid(st)er blijft bij de kinderen!
- Groep 7 en 8 verzamelen in de kantine van Qua Vadis en de Rugbyclub.

* Indien we na een onbepaalde tijd toch weer verder kunnen gaan met het morgenprogramma, gaat men gewoon met het groepje kinderen verder bij het spelletje waar men gebleven was. Dit kan inhouden dat niet alle spelletjes kunnen worden afgewerkt, want om uiterlijk 11.45 uur dient er te worden gestopt. Bovendien zijn misschien enkele spelletjes onbruikbaar geworden door de weersomstandigheden. Dit alles houdt tevens in dat de reguliere telling niet gehandhaafd kan blijven (i.v.m. de moeilijkheidsgraad van de spelletjes) en er dus dientengevolge geen klassenprijzen kunnen worden uitgereikt.

Indien het weer niet opknapt en algehele afgelasting noodzakelijk is of als er voor de 2e maal moet worden gestopt en eveneens algehele afgelasting noodzakelijk is, wat doen we dan?

Treedt er tijdens het ochtendprogramma vóór 10.00 uur een dusdanige verslechtering van het weer op dat algehele afgelasting noodzakelijk is (zodat het ochtend- en het middagprogramma op de velden niet verder kunnen doorgaan), dan wordt er bekeken of er nog een alternatief middagprogramma in de diverse sporthallen kan plaatsvinden.

Treedt er tijdens het ochtendprogramma tussen 10.00 en 12.00 uur een dusdanige verslechtering van het weer op dat algehele afgelasting noodzakelijk is (zodat het ochtend- en het middagprogramma op de velden niet verder kunnen doorgaan), dan dienen de leerlingen van groep 5 t/m 8 echter ’s middags wel op school aanwezig te zijn; er wordt dan op school zelf eventueel een alternatief programma gedraaid!

Treedt er ’s middags na 12.00 uur een dusdanige verslechtering van het weer op dat algehele afgelasting van het middagprogramma noodzakelijk is, dan zijn alle
kinderen ’s middags verder vrij! 

Voor afgelasting tijdens het ochtendprogramma geldt:

* De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan onder begeleiding van hun groepsleid(st)er en / of leerkracht terug naar school en de leerkracht is er dan met de groepsleid(st)er verantwoordelijk voor dat de kinderen of thuisgebracht
worden of worden opgehaald op school of ergens worden ondergebracht (evt. een vriendje, tante); bij dit laatste moet men wel goed bedenken dat de ouders hiervan zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld. Bij twijfel of ouders wel of niet thuis zijn, de kinderen op school houden of evt. zelf contact zoeken met de ouders. Bij een algehele afgelasting van het morgenprogramma wordt door de commissie ook bekeken of het middagprogramma al dan niet doorgang kan vinden op de velden zelf!