dia1 dia2 dia3

Speelschema tafeltennistoernooi

original tafeltennisVoor de tweede maal op rij wordt is er ook een onderling tafeltennistoernooi tijdens het middagprogramma. Leerlingen van diverse scholen strijden tegen elkaar om de beker. Het toernooi wordt gespeeld tussen de leerlingen van groep 5-6 (start 12.45 uur) en groep 7-8 (start 14.00 uur). Voor ieder leerjaar is een beker te winnen. Zie hier het speelschema.

 

Sportief gedrag

w460 b1616 c7317ff8f79eb66832870f414369dfe1Oh, oh, wat ben ik blij, ze schelden niet op mij!

Geachte ouders,

Vrijdag 25 mei staat de 36e Schoolsportdag weer op de rol. De mooiste schooldag van het jaar voor veel kinderen, een prachtig spektakel dat qua omvang nergens in Nederland op zo’n schaal wordt georganiseerd. Meer dan 1600 kinderen en 600 vrijwilligers zorgen dat het een onvergetelijke dag kan worden. Net als vorig jaar zal de Sportdag worden georganiseerd op Sportpark De Vinken en net als vorig jaar krijgt u een oproep om u op de Sportdag sportief te gedragen. Gelukkig gebeurt dat ook al door verreweg de meerderheid van de toeschouwers!

Op elke sportdag gaat er wel eens wat mis, het blijft namelijk mensenwerk! In voorgaande jaren werd er door de scholen aangegeven dat toeschouwers vooral bij de diverse wedstrijden van het voet-, lijn en matbal zich onsportief gedroegen. Zelfs zo, dat scheidsrechters aangaven zich niet meer beschikbaar te stellen om te fluiten.

Het is elk jaar al moeilijk genoeg om mensen te vinden en het zou jammer zijn als er scheidsrechters stoppen om die reden! Daarom vragen we iedereen zich te distantiëren van onsportief gedrag naar scheidsrechter en/of begeleiders tijdens de sportdag. Laten ouders, broers, zussen en overige familieleden het goede voorbeeld geven door op een positieve wijze aan te moedigen. Laten we proberen om de voorgaande jaren ingezette sportieve lijn vast te houden!!!

De sportdagvertegenwoordigers, te herkennen aan de oranje of blauwe bodywarmer, hebben met elkaar afgesproken om hen die zich misdragen aan te spreken op hun gedrag. Dit omdat we ons verantwoordelijk voelen voor een fantastische en vooral sportieve schoolsportdag.

We doen daarom een dringend beroep op iedereen die de schoolsportdag bezoekt om zich te realiseren dat scheidsrechters/groepsleiders of begeleiders blijkbaar in onze ogen niet altijd de juiste beslissingen nemen, maar dat ze hun uiterste best doen om alles in goede banen te leiden. Samen, spelers, begeleiders, scheidsrechter en toeschouwers, maken we de sportdag tot het succes dat het al meer dan dertig jaar is. Daar tekent de schoolsportdagcommissie ook dit jaar weer voor. U steunt ons daar toch in?

Namens alle directeuren en schoolsportdagvertegenwoordigers,

Het bestuur van de schoolsportdag Bunschoten

Meerwaerde hoofdsponsor

Vrijdag 27 mei is het weer zover. De jaarlijkse schoolsportdag waaraan 11 scholen uit Bunschoten-Spakenburg deelnemen staat dan op de agenda.
Een fantastisch gebeuren waar het hele dorp, jong en oud, naar uitkijkt. Dit jaar wordt het grootschalige evenement gesponsord door Meerwaerde financieel adviseurs-makelaars onder de naam Schoolsportdag van Meerwaerde.

sportdagmeerwaerde

Wat bij afgelasting??

afgelastdefNatuurlijk hopen we het niet: regen bij de sportdag. Maar natuurlijk kan het wel gebeuren. Hieronder leest u de diverse scenario's.
Houd ook de twitterberichten (@schoolsportdag) in de gaten.

Afgelasting

* Indien de afgelasting reeds donderdag 28 mei bekend is, worden de scholen hiervan in kennis gesteld en deze geven het dan door aan de kinderen; op vrijdag 29 mei wordt er dan ’s morgens op school een alternatief programma gedraaid (iedere school vult dit ochtendprogramma zelf in). ’s Middags treedt er, indien mogelijk, eventueel een alternatief programma in werking dat in de diverse sporthallen plaatsvindt; hiervoor wordt dan een apart programma samengesteld.

* Indien de afgelasting bekend wordt na donderdag 28 mei 15.00 uur en voor vrijdagmorgen 29 mei 7.30 uur, dan worden de scholen hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.! Op vrijdag 29 mei wordt er dan zowel ’s morgens als ’s middags gedraaid/gespeeld zoals boven staat vermeld!

* Hoe wordt dit nu bekend bij de kinderen? Bij twijfel dienen de ouders zelf contact op te nemen met school; de school begint dan om 9.00 uur, zodat er voldoende speling is. Kinderen die desondanks al op 't sportpark aanwezig zijn, moeten dan naar school gaan. 

Wat te doen bij plotseling opkomend slecht weer in de morgenuren?

* Bij de eerste fikse regenbui wordt de zaak onmiddellijk stilgelegd; de kinderen dienen zich dan met hun groepsleid(st)er te begeven naar de hieronder vermelde verzamelplaats:

- Groep 3 en 4, verzamelen zich in eerste instantie op de tribune (- de groepsleid(st)er houdt zijn / haar groepje kinderen goed bij elkaar op de tribune - zoveel mogelijk inschikken); is de tribune echt vol, dan naar kantine van VV Eemdijk.
- Groep 5 en 6 verzamelen in de kantine en de kleedkamers van Eemdijk. De groepsleid(st)er blijft bij de kinderen!
- Groep 7 en 8 verzamelen in de kantine van Qua Vadis en de Rugbyclub.

* Indien we na een onbepaalde tijd toch weer verder kunnen gaan met het morgenprogramma, gaat men gewoon met het groepje kinderen verder bij het spelletje waar men gebleven was. Dit kan inhouden dat niet alle spelletjes kunnen worden afgewerkt, want om uiterlijk 11.45 uur dient er te worden gestopt. Bovendien zijn misschien enkele spelletjes onbruikbaar geworden door de weersomstandigheden. Dit alles houdt tevens in dat de reguliere telling niet gehandhaafd kan blijven (i.v.m. de moeilijkheidsgraad van de spelletjes) en er dus dientengevolge geen klassenprijzen kunnen worden uitgereikt.

Indien het weer niet opknapt en algehele afgelasting noodzakelijk is of als er voor de 2e maal moet worden gestopt en eveneens algehele afgelasting noodzakelijk is, wat doen we dan?

Treedt er tijdens het ochtendprogramma vóór 10.00 uur een dusdanige verslechtering van het weer op dat algehele afgelasting noodzakelijk is (zodat het ochtend- en het middagprogramma op de velden niet verder kunnen doorgaan), dan wordt er bekeken of er nog een alternatief middagprogramma in de diverse sporthallen kan plaatsvinden.

Treedt er tijdens het ochtendprogramma tussen 10.00 en 12.00 uur een dusdanige verslechtering van het weer op dat algehele afgelasting noodzakelijk is (zodat het ochtend- en het middagprogramma op de velden niet verder kunnen doorgaan), dan dienen de leerlingen van groep 5 t/m 8 echter ’s middags wel op school aanwezig te zijn; er wordt dan op school zelf eventueel een alternatief programma gedraaid!

Treedt er ’s middags na 12.00 uur een dusdanige verslechtering van het weer op dat algehele afgelasting van het middagprogramma noodzakelijk is, dan zijn alle
kinderen ’s middags verder vrij! 

Voor afgelasting tijdens het ochtendprogramma geldt:

* De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan onder begeleiding van hun groepsleid(st)er en / of leerkracht terug naar school en de leerkracht is er dan met de groepsleid(st)er verantwoordelijk voor dat de kinderen of thuisgebracht
worden of worden opgehaald op school of ergens worden ondergebracht (evt. een vriendje, tante); bij dit laatste moet men wel goed bedenken dat de ouders hiervan zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld. Bij twijfel of ouders wel of niet thuis zijn, de kinderen op school houden of evt. zelf contact zoeken met de ouders. Bij een algehele afgelasting van het morgenprogramma wordt door de commissie ook bekeken of het middagprogramma al dan niet doorgang kan vinden op de velden zelf!