dia1 dia2 dia3

Sportief gedrag

w460 b1616 c7317ff8f79eb66832870f414369dfe1Oh, oh, wat ben ik blij, ze schelden niet op mij!

Geachte ouders,

Vrijdag 15 mei 2020 staat de 37e Schoolsportdag weer op de rol. De mooiste schooldag van het jaar voor veel kinderen, een prachtig spektakel dat qua omvang nergens in Nederland op zo’n schaal wordt georganiseerd. Meer dan 1600 kinderen en 600 vrijwilligers zorgen dat het een onvergetelijke dag kan worden. Net als vorig jaar zal de Sportdag worden georganiseerd op Sportpark De Vinken en net als vorig jaar krijgt u een oproep om u op de Sportdag sportief te gedragen. Gelukkig gebeurt dat ook al door verreweg de meerderheid van de toeschouwers!

Op elke sportdag gaat er wel eens wat mis, het blijft namelijk mensenwerk! In voorgaande jaren werd er door de scholen aangegeven dat toeschouwers vooral bij de diverse wedstrijden van het voet-, lijn en matbal zich onsportief gedroegen. Zelfs zo, dat scheidsrechters aangaven zich niet meer beschikbaar te stellen om te fluiten.

Het is elk jaar al moeilijk genoeg om mensen te vinden en het zou jammer zijn als er scheidsrechters stoppen om die reden! Daarom vragen we iedereen zich te distantiëren van onsportief gedrag naar scheidsrechter en/of begeleiders tijdens de sportdag. Laten ouders, broers, zussen en overige familieleden het goede voorbeeld geven door op een positieve wijze aan te moedigen. Laten we proberen om de voorgaande jaren ingezette sportieve lijn vast te houden!!!

De sportdagvertegenwoordigers, te herkennen aan de oranje of blauwe bodywarmer, hebben met elkaar afgesproken om hen die zich misdragen aan te spreken op hun gedrag. Dit omdat we ons verantwoordelijk voelen voor een fantastische en vooral sportieve schoolsportdag.

We doen daarom een dringend beroep op iedereen die de schoolsportdag bezoekt om zich te realiseren dat scheidsrechters/groepsleiders of begeleiders blijkbaar in onze ogen niet altijd de juiste beslissingen nemen, maar dat ze hun uiterste best doen om alles in goede banen te leiden. Samen, spelers, begeleiders, scheidsrechter en toeschouwers, maken we de sportdag tot het succes dat het al meer dan dertig jaar is. Daar tekent de schoolsportdagcommissie ook dit jaar weer voor. U steunt ons daar toch in?

Namens alle directeuren en schoolsportdagvertegenwoordigers,

Het bestuur van de schoolsportdag Bunschoten