dia1 dia2 dia3

Middagprogramma digitaal te volgen

Ook de Schoolsportdagcommissie gaat met zijn tijd mee. Daarom is het vanaf dit jaar mogelijk om het middagprogramma geheel digitaal te volgen. De rangen en standen, uitslagen van de wedstrijden, speeltijden zijn allemaal via de mobiel te raadplegen. 
Dit kan op meerdere manieren, die hieronder worden uitgelegd.

tournifyLoader.fa5e5f53apple app store travel awards globestamp 7APP
Voor deze speciale digitale dienst maken we gebruik van de app Tournify. Deze app is zowel beschikbaar in de playsore als de appstore.
Wanneer u deze app hebt geïnstalleerd kunt u zoeken naar toernooien. Type hiervoor het zoekwoord: schoolsportdag in.
In deze app kunt u alle speelschema's, velden, uitslagen en standen raadplegen. Het is zelfs mogelijk om bepaalde teams favoriet te maken en zelfs van deze teams notifications te ontvangen als er wedstrijden zijn gespeeld.

 

WEBSITE
Het is ook mogelijk om bovenstaande informatie te raadplegen via de website van Tournify.
De link naar de speciale schoolsportdagsite is: https://www.tournify.nl/live/schoolsportdag2022

QR-CODE
Op diverse plekken zal ook de qr-code naar deze site zichtbaar zijn. Deze kunt u scannen en op deze manier wordt u ook doorverwezen naar de speciale schoolsportdagsite.

qr code

YES!! De sportdag gaat door!

Twee jaar lang hebben we de schoolspordag moeten afgelasten, maar in het jaar 2022 zijn de voorbereidingen voor dit grootse evenement in Bunschoten weer van start gegaan. Natuurlijk hopen we dat Corona niet weer roet in het eten zal gooien.
De schoolsportdag  zal worden gehouden op vrijdag 20 mei a.s.

Wat bij afgelasting??

afgelastdefNatuurlijk hopen we het niet: regen bij de sportdag. Maar natuurlijk kan het wel gebeuren. Hieronder leest u de diverse scenario's.
Houd ook de twitterberichten (@schoolsportdag) in de gaten.

Afgelasting

* Indien de afgelasting reeds donderdag 28 mei bekend is, worden de scholen hiervan in kennis gesteld en deze geven het dan door aan de kinderen; op vrijdag 29 mei wordt er dan ’s morgens op school een alternatief programma gedraaid (iedere school vult dit ochtendprogramma zelf in). ’s Middags treedt er, indien mogelijk, eventueel een alternatief programma in werking dat in de diverse sporthallen plaatsvindt; hiervoor wordt dan een apart programma samengesteld.

* Indien de afgelasting bekend wordt na donderdag 28 mei 15.00 uur en voor vrijdagmorgen 29 mei 7.30 uur, dan worden de scholen hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.! Op vrijdag 29 mei wordt er dan zowel ’s morgens als ’s middags gedraaid/gespeeld zoals boven staat vermeld!

* Hoe wordt dit nu bekend bij de kinderen? Bij twijfel dienen de ouders zelf contact op te nemen met school; de school begint dan om 9.00 uur, zodat er voldoende speling is. Kinderen die desondanks al op 't sportpark aanwezig zijn, moeten dan naar school gaan. 

Wat te doen bij plotseling opkomend slecht weer in de morgenuren?

* Bij de eerste fikse regenbui wordt de zaak onmiddellijk stilgelegd; de kinderen dienen zich dan met hun groepsleid(st)er te begeven naar de hieronder vermelde verzamelplaats:

- Groep 3 en 4, verzamelen zich in eerste instantie op de tribune (- de groepsleid(st)er houdt zijn / haar groepje kinderen goed bij elkaar op de tribune - zoveel mogelijk inschikken); is de tribune echt vol, dan naar kantine van VV Eemdijk.
- Groep 5 en 6 verzamelen in de kantine en de kleedkamers van Eemdijk. De groepsleid(st)er blijft bij de kinderen!
- Groep 7 en 8 verzamelen in de kantine van Qua Vadis en de Rugbyclub.

* Indien we na een onbepaalde tijd toch weer verder kunnen gaan met het morgenprogramma, gaat men gewoon met het groepje kinderen verder bij het spelletje waar men gebleven was. Dit kan inhouden dat niet alle spelletjes kunnen worden afgewerkt, want om uiterlijk 11.45 uur dient er te worden gestopt. Bovendien zijn misschien enkele spelletjes onbruikbaar geworden door de weersomstandigheden. Dit alles houdt tevens in dat de reguliere telling niet gehandhaafd kan blijven (i.v.m. de moeilijkheidsgraad van de spelletjes) en er dus dientengevolge geen klassenprijzen kunnen worden uitgereikt.

Indien het weer niet opknapt en algehele afgelasting noodzakelijk is of als er voor de 2e maal moet worden gestopt en eveneens algehele afgelasting noodzakelijk is, wat doen we dan?

Treedt er tijdens het ochtendprogramma vóór 10.00 uur een dusdanige verslechtering van het weer op dat algehele afgelasting noodzakelijk is (zodat het ochtend- en het middagprogramma op de velden niet verder kunnen doorgaan), dan wordt er bekeken of er nog een alternatief middagprogramma in de diverse sporthallen kan plaatsvinden.

Treedt er tijdens het ochtendprogramma tussen 10.00 en 12.00 uur een dusdanige verslechtering van het weer op dat algehele afgelasting noodzakelijk is (zodat het ochtend- en het middagprogramma op de velden niet verder kunnen doorgaan), dan dienen de leerlingen van groep 5 t/m 8 echter ’s middags wel op school aanwezig te zijn; er wordt dan op school zelf eventueel een alternatief programma gedraaid!

Treedt er ’s middags na 12.00 uur een dusdanige verslechtering van het weer op dat algehele afgelasting van het middagprogramma noodzakelijk is, dan zijn alle
kinderen ’s middags verder vrij! 

Voor afgelasting tijdens het ochtendprogramma geldt:

* De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan onder begeleiding van hun groepsleid(st)er en / of leerkracht terug naar school en de leerkracht is er dan met de groepsleid(st)er verantwoordelijk voor dat de kinderen of thuisgebracht
worden of worden opgehaald op school of ergens worden ondergebracht (evt. een vriendje, tante); bij dit laatste moet men wel goed bedenken dat de ouders hiervan zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld. Bij twijfel of ouders wel of niet thuis zijn, de kinderen op school houden of evt. zelf contact zoeken met de ouders. Bij een algehele afgelasting van het morgenprogramma wordt door de commissie ook bekeken of het middagprogramma al dan niet doorgang kan vinden op de velden zelf!

TOT VOLGEND JAAR!

TOURNIFY
TOERNOOISCHEMA

tournifyLoader.fa5e5f53