Spelregels Voetbal


Speelveld
De wedstrijden worden op kwart voetbalvelden gespeeld. Iedere deelnemende school zorgt voor
een leider, c.q. grensrechter.


Speelduur
De wedstrijd duurt 10 minuten. Er wordt niet van helft gewisseld. Er is een centrale
tijdwaarneming. Tussen de wedstrijden is geen pauze. De volgende wedstrijd begint dus eigenlijk
gelijk met het eindsignaal van de voorgaande wedstrijd.


Voetbalteam
Het team bestaat uit 6 veldspelers.
LET OP: we spelen 5 tegen 5 als een school geen 6 spelers heeft.
LET OP: een team heeft recht op 1 wissel.
Er wordt zonder keeper gespeeld. Tijdens de wedstrijd mag er doorgewisseld worden.


Begin- en eindsignaal
Het moment van het klinken van de gong is pas echt het eindsignaal / beginsignaal. Een gegeven
strafschop wordt altijd afgemaakt, ook al heeft de gong geklonken!
Op tijd aanwezig zijn is dus van groot belang. Te laat gaat dus van je eigen speeltijd af.


Begin van het spel
De aftrap wordt genomen door het team, dat als eerste op papier staat, in het midden van het
veld. Beide teams starten vanaf eigen helft. Er kan NIET direct gescoord worden vanaf de aftrap.


Doelpunt
Bij een doelpunt gaat de partij die scoorde terug naar eigen helft. Hierdoor heeft de tegenpartij de
gelegenheid om de bal weer rustig in het spel te brengen (indribbelen vanaf de doellijn)
De bal over de zijlijn en achterlijn
● De bal wordt in het spel gebracht door indribbelen.
● De tegenstander moet op minimaal 3 meter afstand staan.


Vrije trap
Bij overtredingen als gemeen spel, ongeoorloofd aanvallen en hands volgt er een vrije trap. De
tegenstander moet dan op 5 meter afstand staan.
● Een vrije bal mag gepasst, ingedribbeld, of geschoten worden.
● Als de bal voor het doel met de handen wordt tegengehouden door de verdedigende partij
en er is sprake van een doelkans, dan wordt er een strafschop (“shoot-out”) genomen. Zie
verder “Nemen van een strafschop”


Hoekschop
Hoekschoppen worden vanaf de hoekpunten van het speelveld genomen door de bal in te
dribbelen of te passen. In beide gevallen, na indribbelen of inpassen, mag er direct worden
gescoord door de speler die de hoekschop neemt. De tegenstander staat minimaal op vijf meter
afstand.


Gelijke stand
Bij een gelijk aantal punten in de poule beslist eerst het doelsaldo, dan de meeste doelpunten
voor, dan het onderlinge resultaat. Is dit alles ook gelijk, dan moet een serie van 3 strafschoppen
de beslissing brengen.
Lukt dit ook niet, dan nemen spelers van de twee teams om de beurt een strafschop, totdat een
team in een gelijkmakende beurt een beslissing forceert.
Bij een gelijke stand in de finales wordt er niet verlengd, maar wordt de winnaar bepaald d.m.v.
‘de golden goal’.


Nemen van een strafschop
Dit gaat volgens de “Shoot-out”-regel: één aanvaller start op de middellijn, er staat een verdediger
op de doellijn, de poging is afgelopen als de verdediger de bal in bezit heeft (= onder controle).


De aanvallende partij mag alleen vooruit of opzij lopen. NIET achteruit. Als de
verdediger de bal onder controle heeft of de aanvallende partij achteruit loopt met de
bal, hervatten we het spel vanaf de doellijn.


Als er strafschoppen nodig zijn om de stand in de poule te bepalen is de coördinator van het
voetbal hierbij aanwezig!